Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Kancelaria Adwokacka

 

Klienci indywidualni


W ramach usług prawnych dla klientów indywidualnych kancelaria prowadzi obronę w sprawach karnych oraz reprezentuje klientów przed sądami cywilnymi oraz organami administracji. Reprezentujemy klientów głównie przed Sądem Rejonowym i Sądem Okręgowym w Legnicy. Klienci spoza Legnicy reprezentowani są najczęściej przed sądami w Lubinie, Wrocławiu czy Zgorzelcu.

Pomoc prawna dla klientów indywidualnych obejmuje również porady prawne, sporządzanie opinii prawnych, przygotowywanie projektów pism procesowych, umów lub innych dokumentów o charakterze prawnym.

Reprezentujemy klientów w postępowaniu likwidacyjnym w sprawach o odszkodowania.

Klienci biznesowi


Usługi dla klientów biznesowych to połączenie wiedzy i doświadczenia z zakresu doradztwa prawnego i podatkowego, a także usług rachunkowych.

Specjalizujemy się w obsłudze prawno - podatkowej spółek prawa handlowego oraz dochodzeniu roszczeń przedsiębiorców. Zespół współpracowników kancelarii tworzą adwokaci i doradcy podatkowi oraz osoby posiadające tytuły naukowe z zakresu prawa i ekonomii, w tym pracownicy naukowi wyższych uczelni.

Na rzecz klientów biznesowych świadczymy usługi prawne, usługi doradztwa podatkowego oraz usługi rachunkoweŚwiadczymy kompleksowe usługi prawno - podatkowe dla biznesu.

Kancelaria adwokacka


Specjalizujemy się w obsłudze prawnej spółek prawa handlowego oraz dochodzeniu roszczeń przedsiębiorców. Świadczymy usługi prawne w zakresie bieżącego doradztwa na rzecz krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych. Proponujemy środki prawne, których celem jest minimalizacja ryzyka i zabezpieczenie sytuacji prawnej Klienta.

Kancelaria świadczy usługi również na rzecz klientów indywidualnych. Obrona w sprawach karnych czy zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych to główne formy pomocy prawnej dla klientów indywidualnych. Klientom indywidualnym kancelaria oferuje pomoc głównie w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego oraz prawa pracy.